Depozyt notarialny

Stosownie do art. 108 ustawy Prawo o notariacie – notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz sporządza protokół w formie aktu notarialnego. … Czytaj dalej Depozyt notarialny